Historie / History

V roce 2006 jsme koupili loď.
We bought the ship in 2006
Nástavbu jsme odřízli a začali pátrat po původu lodě.
We cut off the superstructurit.medadvice.nete and started the research after the ship’s origin.
Díky pomoci několika lodních nadšenců s jistotou zjišťujeme že trup lodi je původně stavěn na parní stroj pro firmu Lanna, přivezen do Čech v roce 1891. Loď byla používána jako inspekční parník k cestám na vyměřovací práce a ke kontrolám staveb. Firma Lanna vznikla v roce 1829. Založil ji pan Vojtěch Adalbert Lanna .Firma byla zaměřena na vodní práce.
With the help of few ship’s lovers we found out that the body had been originally built for a steam engine. It was brought to Bohemia for the firm Lanna in 1891. The ship was used as an inspection steamer, sailing to places of surveying operations and serving for inspection and control journeys. The firm Lanna was founded by V.A. Lanna in 1829, and it specialized in water engineering works and constructions.

Tato firma vybudovala například přístav Rozbělesy 1857-58, přístav Ústí nad Labem 1889-91, jezy a komory Klecany, Libčice, Troja a kanál Troja, přístav Smíchov 1899-1901 a mnoho dalšího, jako Roudnice nad Labem, Mělnik, Poděbrady, Nymburk atd. 31.12.1926 kupují firmu pánové ing. Augustin Nejedlý a ing. Emanuel Řehák. V roce 1948 přichází znárodnění, v té době má firma 1754 zaměstnanců a roční obrat 200 mil. kč. Základní kapitál je 10 000 000kč. Firma je zabavena a vzniká státní podnik Vodní Stavby. Vojtěch Adalbert Lanna byl mimo jiné také sběratel umění, svou sbírku skla věnoval Uměleckoprůmyslovému muzeu. Byl také mecenášem, například sponzoroval při tvorbě Josefa Mánesa.
This firm built up e.g. ports in Rozbělesy (1857-58)Ustí nad Labem (1889-91) and Smíchov (1899-1901), weirs and lock chambers in Klecany, Libčice, Troja, the Troja canal; and other water engineering works in Roudnice nad Labem, Mělník, Poděbrady, Nymburk e.t.c. On 31.12.1926 was firm sold to A. Nejedlý and E. Řehák. In 1948, the firm, at the time employing 1754 people, the year’s turnover being 200mil CZKhttps://es.medadvice.net/premier-miracle-noir-mask/ and with the basic capital of 10mil CZK, was confiscated and changed into the state company Vodní Stavby. V.A. Lanna was, apart from other interests, also a collector of art and a benefactor. His glass collection was donated to the museum of Decorative Arts, and he supported Josef Mánes.

Lanna 2 byla zakoupena firmou v roce 1891 jako starší, takže pravé stáří lodě neznáme. V roce 1896 prošla rekonstrukcí u firmy OMWDG. Byla poháněna jednoválcovým parním strojem o výkonu 10 až 12 koní, sloužila jako inspekční loď, ale také k vleku lehkých člunů. Někdy po roce 1953 byla vyřazena z provozu. Další osud lodi už není tak dobře zmapován. Jediné co se podařilo zjistit je že v letech 1957-65 byla již pod jménem Rabyně na přehradě slapy, jako přívoz.
Lanna 2 had been bought in 1891 as an already used, older ship. Its real age is there fore unknown. It was put to a reconstruction by OMWDG in 1896. It was used as an inspection ship and also a tugbo at for lighter boats. Sometime after 1953 it was put out of operation. The ship’s subseguent history is not so well documented. We managed to find out only one more information. In 1957-65 sailing under the new name Rabyně, it was used as a ferryboat on the Slapy dam.
Poté byla vytažena z vody a přes několik majitelů se dostala až k nám.
Afterwards, it was taken out of water and, moving through several owners, it got to us.
Původní trup z roku 1891 je plechový nýtovaný.
The original body of the ship 1891 is riveted steel.

найти работу в краснодаре